[:en]POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.CRYSTAL-PANEL.COM
I. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.crystal-panel.com jest Spółka działająca pod firmą SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja  70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334391. Dokumenty rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl.

II. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np w celu kontaktu handlowego.
III. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
IV. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • a. czas nadejścia zapytania,
 • b. czas wysłania odpowiedzi,
 • c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • f. informacje o przeglądarce użytkownika,
 • g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
V. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka działająca pod firmą SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja 70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334391. Dokumenty rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań–Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer telefonu 61 622 94 67, e-mail rodo@sklplus.eu.
2. Inspektor Danych Osobowych nie został wyznaczony.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer(y) telefonów.
4. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach niezbędnych do realizacji umów, zleceń, oraz podejmowania działań marketingowych i rekrutacyjnych.
5. Podstawą przetwarzania danych jest w zależności od sytuacji Art 6, ust. 1 lit. od a do f.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiedni i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.
7. Odbiorcą danych osobowych mogą być: firmy kurierskie, transportowe, pocztowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi i integratorzy administratora (w zakresie niezbędnym do sprawnej realizacji składanych przez Państwa zamówień, zawartych umów oraz utrzymania stałego kontaktu z obecnym i potencjalnym klientem).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
9. W przypadku wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z Art 6, ust. 1, lit. a, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 200-193 Warszawa.
11. Niepodanie danych osobowych w przypadku konieczności realizacji zleceń lub umów może skutkować brakiem możliwości ich wykonania.
12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70E
61-608 Poznań
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REGON: 301067675, KRS: 0000334391, NIP: PL9721195168, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

[:pl]POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.CRYSTAL-PANEL.COM
I. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.crystal-panel.com jest Spółka działająca pod firmą SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja  70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334391. Dokumenty rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl.

II. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np w celu kontaktu handlowego.
III. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
IV. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • a. czas nadejścia zapytania,
 • b. czas wysłania odpowiedzi,
 • c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • f. informacje o przeglądarce użytkownika,
 • g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
V. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka działająca pod firmą SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja 70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334391. Dokumenty rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań–Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer telefonu 61 622 94 67, e-mail rodo@sklplus.eu.
2. Inspektor Danych Osobowych nie został wyznaczony.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer(y) telefonów.
4. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach niezbędnych do realizacji umów, zleceń, oraz podejmowania działań marketingowych i rekrutacyjnych.
5. Podstawą przetwarzania danych jest w zależności od sytuacji Art 6, ust. 1 lit. od a do f.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiedni i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.
7. Odbiorcą danych osobowych mogą być: firmy kurierskie, transportowe, pocztowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi i integratorzy administratora (w zakresie niezbędnym do sprawnej realizacji składanych przez Państwa zamówień, zawartych umów oraz utrzymania stałego kontaktu z obecnym i potencjalnym klientem).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
9. W przypadku wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z Art 6, ust. 1, lit. a, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 200-193 Warszawa.
11. Niepodanie danych osobowych w przypadku konieczności realizacji zleceń lub umów może skutkować brakiem możliwości ich wykonania.
12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70E
61-608 Poznań
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REGON: 301067675, KRS: 0000334391, NIP: PL9721195168, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

[:de]POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.CRYSTAL-PANEL.COM
I. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.crystal-panel.com jest Spółka działająca pod firmą SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja  70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334391. Dokumenty rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl.

II. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np w celu kontaktu handlowego.
III. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
IV. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • a. czas nadejścia zapytania,
 • b. czas wysłania odpowiedzi,
 • c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • f. informacje o przeglądarce użytkownika,
 • g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
V. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka działająca pod firmą SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja 70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334391. Dokumenty rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań–Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer telefonu 61 622 94 67, e-mail rodo@sklplus.eu.
2. Inspektor Danych Osobowych nie został wyznaczony.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer(y) telefonów.
4. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach niezbędnych do realizacji umów, zleceń, oraz podejmowania działań marketingowych i rekrutacyjnych.
5. Podstawą przetwarzania danych jest w zależności od sytuacji Art 6, ust. 1 lit. od a do f.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiedni i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.
7. Odbiorcą danych osobowych mogą być: firmy kurierskie, transportowe, pocztowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi i integratorzy administratora (w zakresie niezbędnym do sprawnej realizacji składanych przez Państwa zamówień, zawartych umów oraz utrzymania stałego kontaktu z obecnym i potencjalnym klientem).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
9. W przypadku wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z Art 6, ust. 1, lit. a, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 200-193 Warszawa.
11. Niepodanie danych osobowych w przypadku konieczności realizacji zleceń lub umów może skutkować brakiem możliwości ich wykonania.
12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70E
61-608 Poznań
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REGON: 301067675, KRS: 0000334391, NIP: PL9721195168, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

[:]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając stronę akceptujesz politykę prywatności oraz RODO. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij