WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI Crystal-Panel.com

Dokument do pobrania

 1. Firma SKL Plus Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem udziela na wszystkie produkty marki CRYSTAL-PANEL.com gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, stanowiące wady produkcyjne lub wady materiałowe.
 3. Reklamację należy składać Gwarantowi w sposób pisemny, a towar należy odesłać wraz z dokumentem zakupu (faktura). Jeżeli przedmiot reklamacji jest wbudowany w instalację klienta wówczas Klient samodzielnie i na własny koszt wymontowuje i ponownie montuje komponent.
 4. Dostarczenie towaru w fabrycznym opakowaniu nie jest wymagane w przypadku zastosowania innego opakowania, które odpowiednio zabezpieczy reklamowany towar w transporcie.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Gwarant pokrywa koszty przesyłek z i do miejsca pierwotnej dostawy reklamowanego towaru.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dostarczeniu reklamowanego towaru do Gwaranta.
 7. Gwarant zastrzega sobie pełne prawo do decydowania o sposobie zaspokojenia roszczenia gwarancyjnego.
 8. Jeżeli zajdzie potrzeba zbadania produktu w laboratorium producenta lub importu części zamiennych do naprawy z zagranicy, czas naprawy może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 9. W przypadku braku możliwości naprawy towaru zostanie on wymieniony na taki sam lub o zbliżonych parametrach. W przypadku braku możliwości wymiany Gwarant dokona zwrotu zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 10. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w jakim przedmiot pozostawał u Gwaranta.
 11. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez przepięcia w sieci elektrycznej, upadek, nacisk lub inne uszkodzenia mechaniczne, samodzielną modyfikację lub naprawę, nieprawidłowy montaż, czyszczenie lub przechowywanie, działanie wody, wysokiej temperatury, chemikaliów lub zdarzenia losowe.
 12. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli reklamowany towar jest niekompletny lub nie znajduje się w stanie, w jakim był wydany.
 13. Wybrane produkty mogą być oznaczone numerem seryjnym i/lub plombą. Usunięcie, zamazanie, zmiana numeru seryjnego lub zerwanie plomby unieważnia gwarancję.
 14. Gwarancją nie są objęte zmiany charakterystyki użytkowej produktów wynikające z normalnego zużycia produktu, np. spadek wartości strumienia świetlnego w czasie, nieznaczna zmiana barwy światła, itp.

 

Adres wysyłki reklamowanych towarów prosimy uzgodnić z Biurem Obsługi Klienta, w zależności od gabarytów towaru będą one wysyłane na jeden z dwóch adresów.

 

Poznań. Obowiązuje od 25.07.2018

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając stronę akceptujesz politykę prywatności oraz RODO. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij