SKL PLUS sp. z o.o.

ul. Błażeja 70D
61-608 Poznań, Poland
VAT No. / NIP: PL9721195168
REGON: 301067675, KRS: 0000334391,
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
kontakt kontakt

Opiekunowie Klienta:
+48 61 622 94 64
bok@crystal-panel.com

Aleksandra Ceglarek
Przemysław Szczepaniak
Ewa Gleba
angielski, niemiecki
Joanna Żak
angielski, francuski
Baard Bernhardsen
Agent Sprzedaży na rynku norweskim
norweski,angielski

Dział Administracji i Logistyki:

Marta Milczarek
Maria Michalak-Hordecka

Dział Administracji i Logistyki:

Elżbieta Pływaczyk